Aanbiedingsbrief bij 4e nota van wijziging bij het wetsvoorstel uitvoering breed offensief over kostendelersnorm en banenafspraak

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de 4e nota van wijziging aan op het wetsvoorstel wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten vanwege het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen.

Aanbiedingsbrief bij 4e nota van wijziging bij het wetsvoorstel uitvoering breed offensief over kostendelersnorm en banenafspraak (PDF | 1 pagina | 60 kB)