Antwoorden op vragen naar aanleiding van het bericht over druk op welvaart door slechtere gezondheid

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Brede welvaart verder onder druk door slechtere gezondheid'. Volgens het artikel zijn vrouwen in 2020-2021 op meer welvaartdimensies erop achteruit gegaan dan mannen. Waaronder gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Het Tweede Kamerlid Van der Laan (D66) had de vragen gesteld.