Kamerbrief over tussenrapportage DSO Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live DSO-LV van Deloitte aan. Een afschrift van deze brief en het rapport zijn ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Kamerbrief over tussenrapportage DSO Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 122 kB)