Kamerbrief bij eindrapportage onderzoekprogramma RIVM naar blootstelling en gezondheidseffecten ultrafijn stof luchtvaart omgeving Schiphol

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de eindrapportage van het ‘Onderzoekprogramma gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om de 3e deelstudie van het programma. Zij gaan in op de uitkomsten en aanbevelingen van de deelstudie en geven aan wat de vervolgstappen zijn.

Kamerbrief bij eindrapportage onderzoekprogramma RIVM naar blootstelling en gezondheidseffecten ultrafijn stof luchtvaart omgeving Schiphol (PDF | 7 pagina's | 375 kB)