Aanbiedingsbrief bij overzicht stand van zaken openstaande toezeggingen aan Eerste Kamer

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer een overzicht van de actuele stand van zaken van de gerappelleerde toezeggingen aan de Kamer. De toezeggingen gaan over hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en diversiteit in besturen.

Aanbiedingsbrief bij overzicht stand van zaken openstaande toezeggingen aan Eerste Kamer (PDF | 1 pagina | 180 kB)