Antwoorden vragen over Doorlichtingsrapport Rijkswaterstaat

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het Doorlichtingsrapport Rijkswaterstaat over 2021. De doorlichting richt zich op doelmatigheidsontwikkeling, opzet en werking van de governance, het financieel beheer en de bekostiging van RWS. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

Antwoorden vragen over Doorlichtingsrapport Rijkswaterstaat (PDF | 3 pagina's | 193 kB)