Nader rapport Implemenatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelastsing

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport bevat het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.