Memorie van toelichting Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting. Het wetsvoorstel gaat over de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren.

Memorie van toelichting Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (PDF | 19 pagina's | 277 kB)