Antwoorden op vragen naar aanleiding van het debat over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op vragen uit het debat over de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. De Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie, SGP en SP hadden de vragen gesteld. Daarnaast stuurt hij een 3e nota van wijziging en enkele beslisnota's.

Antwoorden op vragen naar aanleiding van het debat over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (PDF | 92 pagina's | 1,1 MB)