2e nota van wijziging wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 en enige andere wijzigingen.

2e nota van wijziging wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn (PDF | 12 pagina's | 166 kB)