Beantwoording vragen naar aanleiding van het Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

Minister Staghouwer (LNV) beantwoordt, 2 vragen over het vermijden van lock-in-investeringen bij gebruik van deze regeling. Vaste commissieleden van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben de vragen gesteld, naar aanleiding van het Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw.

Beantwoording vragen naar aanleiding van het Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw (PDF | 2 pagina's | 131 KB)