Nota naar aanleiding van nader verslag wetsvoorstel toekomst pensioenen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op nadere vragen over het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van nader verslag wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 104 pagina's | 7,5 MB)