Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat en projecten Rijkscoördinatieregeling

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang rond het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Daarnaast biedt de minister het overzicht aan van alle projecten waarbij hij, samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, regie voert op ruimtelijke besluitvorming en vergunningencoördinatie via de Rijkscoördinatieregeling.

Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat en projecten Rijkscoördinatieregeling (PDF | 8 pagina's | 449 kB)