Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, GroenLinks, SP en BBB hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 7 pagina's | 135 kB)