Kamerbrief met stand van zaken diverse onderwerpen coronavirus

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij de stand van zaken meldt bij verschillende onderwerpen die te maken hebben met het coronavirus (COVID-19). Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer.

Kamerbrief met stand van zaken diverse onderwerpen coronavirus (PDF | 25 pagina's | 1,2 MB)

Stand van zaken onderwerpen coronavirus

In zijn brief gaat minister Kuipers in op:

  • het huidige epidemiologische beeld bij het coronavirus;
  • de maatregelen die worden genomen om mensen met een kwetsbare gezondheid te blijven beschermen tegen besmetting met het coronavirus;
  • de beschikbare vaccinatie tegen corona, de 'booster'-prik voor mensen jonger dan 60 en de herhaalprik voor mensen ouder dan 60 jaar;
  • testen, persoonlijke beschermingsmiddelen en begeleid (zelf)testen in relatie tot corona;
  • innovatieve (vernieuwende) geneesmiddelen tegen en behandelingen van corona en post-COVID (langdurige klachten na een besmetting met het coronavirus);
  • personele en subsidieregelingen in de zorg vanwege de coronaproblematiek;
  • de coronadienstverleningsstrategie voor informatie en vragen over corona;
  • de digitale ondersteuning van de coronabestrijding (door onder andere de app CoronaMelder).

Minister Kuipers geeft in zijn brief ook zijn reactie op het rapport 'Oversterfte en sterfte 2020 en 2021' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast biedt hij enkele producten aan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) over corona en de coronatijd, en meldt hij dat het nationale moment 'Stilstaan bij corona', dat was voorzien voor september 2022, niet doorgaat vanwege oplopende besmettingen. 

Tot slot geeft de minister met zijn brief invulling aan moties vanuit en toezeggingen aan de Tweede Kamer.