Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het wetsvoorstel gaat over de uitbreiding van de bevoegdheid van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders. Ook stuurt zij een factsheet over de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en een beslisnota.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen (PDF | 1 pagina | 156 kB)