Beslisnota wijziging Wbni

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota wijziging Wbni (PDF | 4 pagina's | 124 kB)