Memorie van antwoord evaluatie Wet financiering politieke partijen (Wfpp)

Minister Bruins Slot (BZK) reageert op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp). De leden van de fracties VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, Fractie-Nanninga, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie hebben de vragen gesteld.

Memorie van antwoord evaluatie Wet financiering politieke partijen (Wfpp) (PDF | 17 pagina's | 224 kB)