Kamerbrief bij adviesrapport periodiek curriculumonderhoud

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het 4e tussenadvies 'Structuur en regelmaat' van de wetenschappelijke curriculumcommissie. Het advies gaat over de inrichting van een systeem voor periodiek curriculumonderhoud voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Hij gaat kort in op de vervolgstappen.

Kamerbrief bij adviesrapport periodiek curriculumonderhoud (PDF | 1 pagina | 183 kB)