Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken UBO-register

Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie en SGP hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken UBO-register (PDF | 14 pagina's | 1,1 MB)