Kamerbrief stand van zaken steun aan Oekraïne

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de lopende steun aan Oekraïne en de stand van zaken van de mogelijke inzet en ontwikkeling van wederopbouwprogramma's voor Oekraïne.

Kamerbrief stand van zaken steun aan Oekraïne (PDF | 11 pagina's | 588 kB)