Beslisnota arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (PDF | 9 pagina's | 7,5 MB)