Kamerbrief Voortgang viertal toezeggingen

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over

  • de voortgang de modernisering van de Wet op de lijkbezorging,
  • de kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland,
  • de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen,
  • de uitvoering van drie moties betreffende de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Kamerbrief Voortgang viertal toezeggingen (PDF | 3 pagina's | 174 kB)