Kamerbrief reactie op motie isoleren monumenten

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op de motie-Van Haga-Van der Plas-Eerdmans. Deze motie vraagt om te onderzoeken hoe obstakels voor het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen en in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden opgesteld.

Kamerbrief reactie op motie isoleren monumenten (PDF | 4 pagina's | 242 kB)