Kamerbrief reactie op motie isoleren monumenten

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op de motie-Van Haga-Van der Plas-Eerdmans. Deze motie vraagt om te onderzoeken hoe obstakels voor het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen en in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden opgesteld.