Kamerbrief over handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2021-2022

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Handhavingsrapportage 2021-2022 van Groningen Eelde Airport (GAE).

Kamerbrief over handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2021-2022 (PDF | 2 pagina's | 257 kB)