Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde ~ 2022

Rapport over de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting door de exploitant en de gebruikers. 

Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde ~ 2022 (PDF | 20 pagina's | 456 kB)