Aanbiedingsbrief bij rapport ‘Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021’

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Hoekstra (BZ) bieden het rapport ‘Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021’ aan. 

Aanbiedingsbrief bij rapport ‘Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021’ (PDF | 1 pagina | 58 kB)