Aanbiedingsbrief afschrift brief over rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’. 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie aan de Nationale Ombudsman op zijn rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’.

Aanbiedingsbrief afschrift brief over rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’. (PDF | 1 pagina | 61 kB)