Antwoorden op Kamervragen naar artikelen over verkeerd informeren Kamer over Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet. Het Eerste Kamerlid Moonen (D66) heeft deze vragen gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Antwoorden op Kamervragen naar artikelen over verkeerd informeren Kamer over Omgevingswet (PDF | 4 pagina's | 230 kB)