Antwoorden op Kamervragen over initiatiefnota klokkenluiders en wetsvoorstel wijziging Wet Huis voor klokkenluiders

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de initiatiefnota-Omtzigt en over de Kamerbrief met de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 (klokkenluidersrichtlijn). De initiatiefnota-Omtzigt doet voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66 en SP hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over initiatiefnota klokkenluiders en wetsvoorstel wijziging Wet Huis voor klokkenluiders (PDF | 9 pagina's | 578 kB)