Antwoord op Kamervragen over signalen dat gemeenten slecht voldoen aan de verplichtingen uit de privacywet

Staatssecretaris Van Huffelen ( Digitalisering en Koninkrijksrelaties ) geeft antwoord op vragen over signalen dat gemeenten slecht voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. De vragen zijn gesteld door het lid Leijten (SP). Ook geeft zij antwoord op vragen over het onderzoek van Bits of Freedom naar de naleving door gemeenten van de AVG. Die vragen zijn gesteld door het Kamerlid Bouchallikh (GroenLinks).

Antwoord op Kamervragen over signalen dat gemeenten slecht voldoen aan de verplichtingen uit de privacywet (PDF | 11 pagina's | 474 kB)