Kamerbrief bij Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport over de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Hij verwacht dat hij in november 2022 een plan van aanpak voor verbetering van de rechtsbescherming van kinderen en ouders in de jeugdbescherming naar de Kamer kan sturen.

Kamerbrief bij Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen (PDF | 1 pagina | 156 kB)