Kamerbrief reactie op verzoek om brief over gevolgen uitspraak Raad van State over emissiearme stallen

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Schouten (LNV) reageren op het verzoek om een brief over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over emissiearme melkveestallen van 7 september 2022. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft dit verzoek gedaan.