Kamerbrief reactie op verzoek om brief over gevolgen uitspraak Raad van State over emissiearme stallen

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Schouten (LNV) reageren op het verzoek om een brief over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over emissiearme melkveestallen van 7 september 2022. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft dit verzoek gedaan.

Kamerbrief reactie op verzoek om brief over gevolgen uitspraak Raad van State over emissiearme stallen (PDF | 2 pagina's | 163 kB)