Kamerbrief over verbetering van de jeugdbeschermingsketen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de aanpak van de problemen in de jeugdbeschermingsketen. Daarbij gaan zij in op maatregelen voor de korte termijn en op het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Ook informeren zij de Kamer over de stand van zaken bij de verbetering van de rechtsbescherming van kinderen en hun ouders. Tot slot bespreken zij de aanpak van lange wachtlijsten bij Gecertificeerde Instellingen (GI).

Kamerbrief over verbetering van de jeugdbeschermingsketen (PDF | 16 pagina's | 353 kB)