Memorie van toelichting wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales

Toelichting  op het wetsvoorstel Intrekking productiebeperking kolencentrales. Het wetsvoorstel wil de productiebeperking die de kolencentrales is opgelegd met het oog op de vermindering van de CO2-productie met terugwerkende kracht in te trekken. 

Memorie van toelichting wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales (PDF | 7 pagina's | 127 kB)