Nader rapport wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales

Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking).

Nader rapport wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales (PDF | 1 pagina | 48 kB)