Kamerbrief Aanbieding Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg

De ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) bieden de Tweede Kamer het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan. Het is getiteld 'Samen werken aan gezonde zorg' en heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. 

Kamerbrief Aanbieding Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg (PDF | 2 pagina's | 140 kB)