Memorie van toelichting indicatieve vaststelling begrotingsstaat Klimaatfonds voor 2023

Toelichting op de indicatie van de begroting van het Klimaatfonds voor 2023. Het Klimaatfonds wordt nog opgericht.

Memorie van toelichting indicatieve vaststelling begrotingsstaat Klimaatfonds voor 2023 (PDF | 38 pagina's | 1,9 MB)