Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek BIJ regeling

Minister Weerwind (Rechtsbesherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de Regeling Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ). Het gaat om het verstrekken van  justitiële gegevens aan burgemeesters van personen die onherroepelijk zijn veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedendelicten. Hij geeft daarbij beleidsreactie op het rapport. Ook stuurt hij een beslisnota.

Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek BIJ regeling (PDF | 7 pagina's | 281 kB)