Kamerbrief met reactie op aanvullende verzoeken invoeringstoets

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft verduidelijking over de invoeringstoets. Hij reageert hiermee op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (Jenv). Het gaat om de invoeringstoets voor nieuwe regelgeving. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief met reactie op aanvullende verzoeken invoeringstoets (PDF | 9 pagina's | 245 kB)