Kamerbrief bij 22e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 22e Voortgangsrapportage (VGR22) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). De rapportage gaat over de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Hij gaat daarbij in op wijzigingen ten opzichte van de 21e Voortgangsrapportage. Ook bespreekt hij kort de ontwikkelingen na de verslagperiode. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij 22e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (PDF | 3 pagina's | 192 kB)