Kamerbrief over vaststelling Structuurvisie A2 Deil - 's-Hertogenbosch-Vught

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de vastgestelde structuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught met nota van antwoord. Daarbij gaat hij in op bestuurlijke afspraken over het voorkeursalternatief en een aanvullend breed mobiliteitspakket met bijhorende afspraken. Bij de Kamerbrief zit ook een beslisnota.

Kamerbrief over vaststelling Structuurvisie A2 Deil - 's-Hertogenbosch-Vught (PDF | 4 pagina's | 326 kB)