Conceptbesluit toekomst pensioenen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet toekomst pensioenen.

Conceptbesluit toekomst pensioenen (PDF | 148 pagina's | 8,2 MB)