Memorie van antwoord initiatiefwetsvoorstel wijziging artikel 1 Grondwet

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. De Eerste Kamerfracties van D66 en SGP hebben deze vragen gesteld.

Memorie van antwoord initiatiefwetsvoorstel wijziging artikel 1 Grondwet (PDF | 3 pagina's | 244 kB)