Beantwoording Kamervragen bij zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3

Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen bij de zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Beantwoording Kamervragen bij zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3 (PDF | 3 pagina's | 138 kB)