Kamerbrief bij beleidsevaluatie kennisprogramma Marker Wadden

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Beleidsevaluatie Marker Wadden 2022. De beleidsevaluatie beschrijft de belangrijkste conclusies van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA). Hij geeft een korte toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij beleidsevaluatie kennisprogramma Marker Wadden (PDF | 1 pagina | 266 kB)