Bijlage 1. Vierde voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2022

Voortgangsrapportage met informatie over de afzonderlijke beleidsonderwerpen en de monitoring van de inzet op het ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2022.

Bijlage 1. Vierde voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2022 (PDF | 37 pagina's | 2,6 MB)

Jaarlijks worden de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de gezamenlijke inzet van het kabinet en de openbare lichamen om de situatie van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.