Kamerbrief bij rapport over verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk' van Wageningen University & Research (WUR). Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie in november 2022 naar de Kamer kan sturen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij rapport over verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk (PDF | 1 pagina | 179 kB)