Antwoorden Kamervragen over het beleidsprogramma van IenW

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op de vervolgvragen van 19 september 2022 over het beleidsprogramma van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen gingen onder meer over mobiliteit en klimaat. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden Kamervragen over het beleidsprogramma van IenW (PDF | 5 pagina's | 398 kB)