3e nota van wijziging wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen.

3e nota van wijziging wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn (PDF | 4 pagina's | 284 kB)